Holly Mass Time

Morning : 6.45 AM
 
Evening  : 6.00 PM

Holly Mass Online Please visit our Social media


സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന

നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ തിരി തെളിയിച്ചു
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും

എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമണി മുതൽ നാലുമണിവരെ

നിയോഗങ്ങൾ whatsapp വഴി അറിയിക്കുക
91-9496966988

OUR PRIESTS

And made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen
Revelation 1:6


Fr Sanjay IMS

Superior IMS Dhyanabhavan Alappuzha

Fr Prashant IMS

Director IMS Dhyanabhavn Alappuzha

FR. PRABHUDAS IMS
FR AMAL DASIMS
FR SUDHER IMS.
Fr JOSHI IMS
parallax background

Sent Your Prayer Requests through WhatsApp +91 9496966988